gemeente Amsterdam

biopad

Iepenlaan


archief
erismeer

 

iepenlaan

 

PARK AAN DE
IEPENLAAN 
De Kwakel

Ontwerp: 2014 in uitvoering
Opdracht: Gemeente Uithoorn
I.S.M.: Adegeest Advies

> grondbalans
> bestek tekeningen
> doorsneden en profielen

Herstructurering kassengebied 
In 2011 heeft de gemeente Uithoorn 
de herontwikkeling van het Kassengebied
Iepenlaan tot recreatiepark in gang 
gezet. In samenwerking met Lidewij 
Lenders heeft VLUGP hiervoor het 
integraal plan gemaakt. 

Het bestek voor dit mooie project is 
gedaan door Adegeest Advies in 
samenwerking met Lobke Alkemade